BLOG main image
전체 (416)
m00m (286)
Where am I... (93)
천일애화 (13)
Mobile (23)
«   2018/01   »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
[oixmoo, 2007/05/19 17:32, m00m]
사용자 삽입 이미지

                                 삶을 저 햇발들 아래 뿌려 놓고
                                 숨은 저 강물 속에 던져 넣고
                                 즐거이 떠나 간다.
                                 잊혀진 옛날들로...

                                 무엇 하나 만지지 못하고
                                 아무도 데리지 못하여
                                 차라리 즐거이 떠난다.


니가 미어져

눈부시게 울던 날.


Signature
2007/05/19 17:32 2007/05/19 17:32
Trackback Address :: http://oixmoo.net/blog/trackback/60