BLOG main image
전체 (416)
m00m (286)
Where am I... (93)
천일애화 (13)
Mobile (23)
«   2018/12   »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
[oixmoo, 2007/06/01 14:47, m00m]
사용자 삽입 이미지


                                  나 지금 기분이 좋아
                                  이 기분 너에게 날려줄게...

                                  나 오늘 행복해
                                  이 행복 너에게 날려줄게...

                                  왜냐면 이게 다 너 때문이거든.

                                  길을 가다
                                  보드라운 바람 한 조각
                                  네 머릿결을 스치거든
                                  난 줄 알길 바라.Signature
2007/06/01 14:47 2007/06/01 14:47
Trackback Address :: http://oixmoo.net/blog/trackback/67